Opis

Polcalc III generacji jest wysokoreaktywnym nawozem wapniowym przeznaczonym do błyskawicznego podnoszenia odczynu pH gleby i zaopatrzenia roślin w wapń. Wyprodukowany jest w całości z wysokiej jakości mączki wapiennej. Zawiera 52 % CaO. Odmiana 04. Reaktywność ok. 100 %. Zalecana dawka: 0,3-1,5 t/ha (dokładną dawkę nawozu należy ustalić na podstawie aktualnych badań pH gleby i wymagań uprawianej rośliny). Nawóz sprzedawany jest w workach 500 kg typu Big-Bag i 25 kg. Producent: Lafarge.