Wapnowanie – definicja

Nawożenie gleby związkami wapnia w celu jej odkwaszenia. Poprawia to jej własności fizykochemiczne i chemiczne oraz wzmacnia biologiczną aktywność.
Jeżeli zauważyłeś lub masz problem z:

 • zakwaszeniem gleby (niskie pH)
 • brakiem odpowiedniej struktury gleby
 • zachwianiem stosunków powietrzno-wodnych (tzn. warunki beztlenowe, podeszwa płużna)
 • niedoborami makroelementów magnezu, potasu (zjawisko szybkiego wymywania)
 • niedoborami mikroelementów np. boru, molibdenu, miedzi, cynku (zjawisko blokowania miroelementów)

ZACZNIJ OD WAPNA!!!

Przyczyny zakwaszenia gleb

Straty wapnia:

 • kwaśne deszcze,
 • zużycie wapnia podczas wzrostu roślin,
 • straty wapnia wskutek nawożenia mineralnego,
 • wymywanie wapnia przez wodę,


Gleby kwaśne i bardzo kwaśne zajmują ok. 60 % powierzchni kraju, lekko kwaśne ok. 5%

Naturalne przyczyny zakwaszenia gleb

 • pochodzenie gleb,
 • warunki klimatyczne,
 • procesy biologiczne zachodzące w strefie korzeniowej roślin,
 • mineralizacja,
 • aktywność mikrobiologiczna,

Antropologiczne przyczyny zakwaszenia gleb

 • emisja tlenku siarki,
 • emisja tlenku azotu,
 • emisja kwasotwórczych zanieczyszczeń atmosfery,
 • stosowanie nawozów azotowych,
 • stosowanie innych nawozów zakwaszających.

Cele wapnowania gleb

Głównym celem wapnowania jest odkwaszenie gleby, co wpływa na jej urodzajność poprzez:

 • poprawę właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych,
 • zwiększenie przyswajalności fosforu, potasu i magnezu,
 • poprawę przyswajalności mikroelementów przez rośliny,
 • zmniejszenie toksycznego działania glinu i manganu,
 • ograniczenie dostępności dla metali ciężkich,
 • dodatni wpływ na procesy rozkładu substancji organicznej,
 • wspomaganie nawożenia organicznego i mineralnego,
 • polepszenie jakości płodów rolnych. 
Potrzeby wapnowania gleb mineralnych (gleby orne)
Ocena potrzeb wapnowaniaKategoria agronomiczna gleb
Bardzo lekkieLekkieŚrednieCiężkie
Koniecznedo 4,0do 4,5do 5,0do 5.5
Potrzebne4,1-4,54,6-5,05,1-5,55,6-6,0
Wskazane4,6-5,05,1-5,55,6-6,06,1-6,5
Ograniczone*5,1-5,55,6-6,06,1-6,56,6-7,0 
Zbędneod 5,6od 6,1od 6,6od 7,1 

 *optymalny zakres odczynu dla danej kategorii agronomicznej gleby 

Dawki nawozów wapniowych w tonach CaO na 1 hektar
Kategoria agronomiczna glebyOcena potrzeb wapnowania
KoniecznePotrzebneWskazaneOgraniczone
Bardzo lekkie3,02,01,0-
Lekkie3,5*2,5*1,5-
Średnie4,5*3,01,71,0
Ciężkie6,0*3,02,01,0 

 *dawki nawozów tlenkowych rozłożyć na kilka lat 

Wapnowanie należy wykonywać co najmniej na 2-3 tygodnie przed zastosowaniem innych nawozów.
Ze względów organizacyjnych i technicznych najkorzystniejszym terminem wapnowania jest okres pożniwny (na ściernisko).

Rodzaje wapna ze względu na pochodzenie ( twardość skały ).

Kreda nawozowa

Jest to bez wątpienia najlepszy nawóz wapniowy. Kreda nawozowa jest najmłodszym rodzajem wapnia. Ma bardzo rozdrobnioną strukturę. Obecnie nie ma na rynku innego nawozu wapniowego o tak doskonałych cechach. Zawiera od 94-98 CaCO3 co stanowi w przeliczeniu średnio 45 % CaO. Wiek skały ma bezpośredni wpływ na jej reaktywność ( przyswajalność ). Reaktywność kredy wynosi ok. 98 %
Właściwości te gwarantują:

 • Wysoką efektywność nawozu w bardzo krótkim czasie bez niebezpieczeństwa przewapnowania gleb
 • Uzyskanie odpowiedniego odczynu gleby, pozwalające na efektywniejsze wykorzystanie przez rośliny
  pierwiastków zawartych w glebie, wymagających odczynu słabo kwaśnego lub obojętnego, takich jak azot, fosfor, potas, magnez i liczne mikroelementy. W znacznym stopniu zmniejsza to nakłady na nawożenie mineralne.
 • Możliwość stosowania nawozu na każdej glebie
 • Możliwość stosowania nawozu w dowolnym momencie zabiegów – również pogłównie

Węglan wapnia

Jest nawozem naturalnym powstałym w wyniku zmielenia wapienia jurajskiego. Jest to twór nieco starszy od kredy ale młodszy od dolomitu. Zawiera około 50 % CaO. Jego reaktywność wynosi ok. 50-70 %. Wyjątek stanowią węglany wapnia w formie pylistej, których reaktywność może sięgać 98%. Jest to najczęściej stosowany rodzaj wapna w rolnictwie.

Dolomity

Są najstarszym nawozem wapniowym stosowanym w rolnictwie. Dolomity ze względu na wysoka zawartość magnezu często nazywane są wapnem magnezowym. Zawierają średnio ok. 30 % CaO i ok. 15 % MgO. Reaktywność dolomitów wynosi około 30-40 %. Dolomity w formie pylistej wykazują reaktywność 75%. Sa najtańszą formą wzbogacenia gleby w magnez.


Przyswajalność ( reaktywność )

W przypadku nawozów węglanowych warto także zwrócić uwagę na reaktywność, jeśli jest ona podana przez producenta, bowiem nie jest to parametr obligatoryjny. Zróżnicowanie nawozów pod względem reaktywności jest duże i wynosi od 30 do 99% . Reaktywność wzrasta na ogół wraz z rozdrobnieniem wapna ale zależy również (jak widać w punkcie omówionym powyżej) od wieku skały. Im młodsza skała tym lepsza reaktywność.