Są nawozami naturalnymi powstałymi w wyniku zmielenia wapienia jurajskiego. Są tworami nieco starszymi od kredy ale młodszymi od dolomitu. Zawierają około 50 % CaO. Ich reaktywność wynosi ok. 50-60 %. Wyjątek stanowią wapienie w formie pylistej, których reaktywność osiąga nawet 99%.  Są to najczęściej stosowane rodzaje wapna w rolnictwie.

Kujawit (Lafarge):

wapno nawozowe węglanowe,  powstające w wyniku przerobu złoża wapieni i margli jurajskich Barcin – Piechcin – Pakość w woj. kujawsko-pomorskim o zawartości wapnia (45 - 53% CaO).  Wapno nawozowe węglanowe odmiana 05. Barwa jasno szara / biała. Rozdrobnienie: frakcja poniżej 0,5 mm – ok. 54%, frakcja poniżej 2 mm – około 94%. Zawiera mikroelementy: Miedź. Mangan, Cynk. Zalecana dawka 3-9 t/ha*

Nawóz wapniowy w formie pylistej , powstający w wyniku przerobu złoża wapieni i margli jurajskich Barcin – Piechcin – Pakość w woj. kujawsko-pomorskim o zawartości wapnia (45 - 53% CaO). Ze względu na rozdrobienie charakteryzuje się wysoką reaktywnością.

Kujawit Premium (Lafarge):

wapno nawozowe węglanowe w formie pylistej , powstający w wyniku przerobu złoża wapieni i margli jurajskich Barcin – Piechcin – Pakość w woj. kujawsko-pomorskim o zawartości wapnia (45 - 53% CaO). Ze względu na rozdrobienie i formę pylistą charakteryzuje się bardzo wysoką reaktywnością. Wapno nawozowe węglanowe odmiany 04. Barwa biała. Rozdrobnienie: frakcja poniżej 0,125 mm  - 99%. Zawiera mikroelementy: Miedź. Mangan, Cynk. Zalecana dawka 3-9 t/ha* 

Morawica (Kopalnia Wapienia Morawica):

wapno nawozowe węglanowe. Jest nawozem naturalnym powstałym w wyniku zmielenia wapienia jurajskiego, którego złoża znajdują się na terenie południowych obrzeży Gór Świętokrzyskich w miejscowości Morawica. Charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością wapnia (50 - 53% CaO).Wapno nawozowe węglanowe odmiana 04. Barwa jasna, kremowa /  żółta / biała. Rozdrobnienie: frakcja poniżej 0,5 mm –ok. 56%, frakcja poniżej 2 mm – ok. 94%. Zawiera magnez: ok. 1 – 2% MgO. Zalecana dawka: 3-9 t/ha*.

Lhoist (Kopalnia wapnienia Bukowa, Górażdże, Wojcieszów):

wapno nawozowe węglanowe. Jest nawozem naturalnym powstałym w wyniku zmielenia wapienia jurajskiego. Charakteryzuje się  wysoką zawartością CaO (min. 50%) oraz dobrym rozdrobnieniem. Wapno nawozowe węglanowe odmiana 04. Barwa jasno szara / biała. Rozdrobnienie: frakcja poniżej 0,5mm – ok.55%, frakcja poniżej 2 mm – ok. 93 - 99%.