Wapno tlenkowe zalecane jest przede wszystkim na gleby cięższe i zlewne, których odczyn zmienia się bardzo powoli, a gleby te odznaczają się wysoką zdolnością buforową. Z uwagi na dużą koncentrację tlenku wapnia w tych nawozach, wapno tlenkowe stosuje się w niższych dawkach w porównaniu z wapnem węglanowym. Należy pamiętać, aby wysiew wapna tlenkowego następował na suchą glebę, podczas słonecznej pogody, z uwagi na jego wysoką higroskopijność. Natychmiast po wysianiu wapna tlenkowego należy je wymieszać z glebą. Wapno tlenkowe powoduje szybką zmianę pH gleby na optymalne, już w pierwszym roku po zastosowaniu. Nie zaleca się stosowania wapna tlenkowego na gleby lekkie, ponieważ może powodować ich przesuszenie. Zalecana dawka: 0,3 – 1,5t/ha*

Oxyfertil Ca 85 (Lhoist):

Wapno nawozowe tlenkowe, CaO min. 85 %, frakcja 3-7 mm.

Oxyfertil Ca 90 (Lhoist):

Wapno nawozowe tlenkowe, CaO min. 90 %, dostępnę w 2 frakcjach:1-3 mm i 3-7mm

Oxyfertil Mix Mg 70/15 (Lhoist):

Wapno nawozowe tlenkowo-węglanowe zawierające magnez, CaO + MgO min 70% w tym MgO min. 15 %, frakcja 0-1 mm.

Oxyfertil Mg 75/25 (Lhoist):

Wapno nawozowe tlenkowo-węglanowe zawierające magnez, CaO + MgO min 75% w tym MgO min. 25 %, frakcja 1-3 mm.

Agro BIELIK 60 (Trzuskawica):

Wapno nawozowe tlenkowe, CaO min. 60%, towar dostępny luzem i w Big-Bagach.

Agro BIELIK 50 (Trzuskawica):

Wapno nawozowe tlenkowe, CaO min. 50%, towar dostępny luzem i w Big-Bagach.

*Dawkę należy ustalić na podstawie aktualnych badań pH gleby i wymagań uprawianej rośliny.