Nawóz granulowany pozyskiwany z produkcji podstawowej, ze złoża kredy naturalnej pochodzenia organicznego (złoża kredy naturalnej w okolicy Mielnika i Starej Kornicy). Ze względu na wiek skały  (najmłodszy twór) i rozdrobnienie charakteryzuje się bardzo wysoką reaktywnością (100 %) i wysoką zawartością CaO ok.53 %. Towar występuje we frakcji 1-6 mm i dostępny jest w opakowaniach typu Big-Bag 500 kg i workach 30 kg